Is coming soon

.bePatient

Número rexistro IEBT: 66/266/2017/iebt

Xunta de Galicia Fondo Social Europeo

O Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) cofinanciada polo Fondo Social Europeo pretende dinamizar a vocación emprendedora da comunidade universitaria e aproveitar o potencial empresarial das persoas dedicadas á investigación e das persoas con amplos coñecementos das novas tecnoloxías, así como impulsar a transformación do coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego.

Este programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 80 % a través do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, encadrándose nos obxectivos que teñen por obxecto diminuír as taxas de desemprego así como fomentar o espírito empresarial e as competencias emprendedoras incrementando o número de empresas e iniciativas de traballo por conta propia. Esta axuda encádrase concretamente no Obxectivo temático 08: “Conseguir formación e un emprego de calidade”.

LeaderByte, S.L.L. foi beneficiaria deste programa na súa convocatoria do ano 2017. Por este motivo, a empresa LeaderByte, S.L.L. recibe unha axuda para o inicio e posta en marcha da súa actividade, que contempla o gasto de 3.080,04€ subvencionables. Ademais, dentro deste programa, LeaderByte, S.L.L. é beneficiaria doutra axuda para a creación directa de emprego estable para 4 persoas desempregadas, tituladas universitarias, con dedicación a tempo completo, nunha cuantía que ascende a 45.000€.

Sign up and we'll let you know when we launch

If you would like to receive news and special offers please send us your email address below:

.beLeader Plaza Miralles - Área Comercial B3 Local A6 - 36310 Vigo (Spain)

Contact us!

LeaderByte, S.L.L. Beneficiaria do Programa de Incentivos ás Empresas Cualificadas como Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT)
Número rexistro IEBT: 66/266/2017/iebt

Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Enisa